Türkiye Belge Sağlama Sistemi

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç verme Sistemi (TÜBESS)

Bitlis Eren Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışan akademik ve idari personeline (uzman), Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi hizmeti TÜBESS sistemi ile ödünç kitap, makale ve tez sağlanabilmektedir. Buna bağlı olarak; öncelikle bu hizmetten yararlanmak isteyen okuyucularımızın üniversite kütüphanemize üye olmaları gerekmektedir.

Kitap İsteği Talebinde Bulunurken;

Diğer araştırma kurumlarından kitap ödünç almak isteyen BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ akademik personeli veya idari personel (uzman) istekte bulunacağı kütüphanenin kütüphane kataloğundan tarama yaparak kitabın durumu hakkında bilgi edinir. Ödünç alınmak istenildiğinde TÜBESS sorumlusu kütüphaneciye talep iletilir. Ödünç alınmak istenen kitap Kütüphane ‘ye ulaştığında, ne zaman ve nereden alınacağı bilgisi, telefon ya da e-posta ile istekte bulunan okuyucuya sorumlu kütüphaneci Mehmet Sadık KİŞİtarafından iletilir. Ödünç alma süresi, ödünç alınabilecek en fazla kitap sayısı ve kaç kez uzatma yapılabileceği, kitap ödünç alınacak kütüphanenin politikasına bağlıdır. Süreli yayınlar, nadir eserler, kısa süreli ödünç verilen kitaplar ve başvuru kaynakları ile görsel-işitsel materyaller, ödünç verilmez. Kargo masrafları ve cezai sorumluluk okuyucuya aittir.

Makale İsteği Talebinde Bulunurken;

İstenilecek makaleler için; öncelikle Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphanesi web sayfasından Süreli Yayınlar Kataloğu ve Elektronik veritabanlarının taranması gerekir. Tarama sonucunda ilgili kaynak Bitlis Eren Üniversitesi Koleksiyonunda yoksa makalenin ULAKBİM’den temin edilebilmesi için TÜBESS İstek Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Makale istekleri en geç 5 gün içerisinde araştırmacılara Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphanesi aracılığıyla ulaştırılacaktır. Her makale için talep edinilen sayfa sayısı ücreti, kargo ücreti vb. talepler makale talebinde bulunulacak kütüphanenin politikasına bağlıdır. Bu ücret ilgili görevli tarafından araştırmacılardan TÜBESS hesabına aktarılmak üzere peşin olarak alınacaktır. Ödünç alınmak istenen kitap Kütüphane ‘ye ulaştığında, ne zaman ve nereden alınacağı bilgisi, telefon ya da e-posta ile istekte bulunan okuyucuya sorumlu kütüphaneci tarafından iletilir.

Tez İsteği Talebinde Bulunurken;

Yükseköğretim Kurulu, Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) yaklaşık 150 bin tezi, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilmekte olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden araştırmaya açmıştır. YÖK Tez Merkezi'nden tam metni indirilemeyen farklı üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK'ten sağlanır. İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) üzerinden indirilip indirilemediğini kontrol ediniz; yalnızca İNDİRİLEMEYEN tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. TÜBESS sorumlusu tarafından TÜBESS sistemine girilecek olan tez isteğiniz YÖK’ten karşılandıktan sonra, form üzerinden belirttiğiniz e-mail adresinize tarafımızdan bilgi verilecek ve istekte bulunduğunuz tezin çıktısını teslim almak için Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphanesi'ne gelmeniz istenecektir.

Tez Talep Formunu indirmek için tıklayınız.