DergiPark

DergiPark Akademik

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. 625 dergiye erişim mevcuttur.

DergiPark, Turkish Citation Index'e temel oluşturacak biçimde WOS ile uyumlu bir makale yapısına sahiptir. Bu yüzden DergiPark'ta yer alan dergilerdeki makaleler daha sonradan hiç bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan bu sistemin bir parçası olabileceklerdir. Makale benzerlik analizi, yazarın çalıştığı kurumun standart bir listeden seçimi veya önerilmesi, anahtar kelime vermede thesaurus kullanım imkanı vb. pek çok hizmetin DergiPark Projesi kapsamında geliştirilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir. DergiPark hizmetleri tamamen ücretsizdir.

 

Sıkça Sorulan Sorular tıklayınız.
DergiPark Yardım Dokümanları için tıklayınız.