Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Eğitim – öğretim için gerekli materyali toplayıp, kütüphanecilik kurallarına göre düzenleyerek, kullanıcıların yararlanmasına sunmaktır.

 

Vizyonumuz

Çağdaş teknoloji olanaklarını ekonomik yapımıza uygun koşullarda kullanarak bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel ölçekte bir kütüphane olmaktır.

 

Değerlerimiz / İlkelerimiz

  •• Bilimsellik

  •• Evrensellik

  •• Bireye saygı

  •• Toplumsal yararlılık

  •• Telif haklarına saygı

  •• Üstün hizmet anlayışı

  •• Okuyucu odaklı olma

  •• İşbirliği ve yardımlaşma

  •• Araştırmacılığı teşvik etme

  •• Düşünce özgürlüğüne saygı

  •• Yenilik ve yaratıcılığa önem verme

  •• Meslek etiğine ve anlayışına uygunluk

  •• Özgürlük ve disiplini birlikte düşünmek

  •• Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru

  •• Bilgiyi arama, toplama ve yaymada mükemmellik

  •• Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak

  •• Bilgi kullanıcılarına bilgiye erişimde eşit davranmak