Karabük Üniversitesi 'nin Elektronik Ortamdaki Yayınların Listesi

Karabük Üniversitesi’ne ait elektronik ortamda yayımlanan eserlerin listesi;

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi: Bildiri Kitabı = International Congress of Human and Social Sciences Research: Proceeding Book https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12610302019113830.pdf

 

International Conference on Cyber Security and Computer Science: Proceeding book (ICONCS 2018) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019110951.pdf

 

The Proceedings Book of 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019112905.pdf

 

1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and The Present: Proceedings book = 1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı kongresi: Dünü ve bugünü : Bildiri kitabı (ICOIEF’18) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1262272019113954.pdf

 

Proceeding Book of the International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018) http://www.icatces.org/2018/home_files/proceeding_book_2018.pdf

 

The Proceedings of Third International Iron and Steel Symposium (UDCS'17) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126227201931138.pdf

 

I.Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu bildiriler kitabı http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126227201931659.pdf

 

Symposium on Proceedings&Abstracts Book of the International Data Science & Engineering (IDSES’19) http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126916201922512.pdf

 

Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: tam metin bildiri e-kitabı https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126117202035954.pdf

 

Econder 2019 I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi: özet e-kitapçığı = Econder 2019 I. International

Economics, Business and Social Sciences Congress: abstract e-book https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126117202035947.pdf

 

İlim ve marifet nurları: Prof. Dr. İbrahim Hakkul'a armağan kitabı http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126214202093424.pdf

 

Dil ve edebiyat araştırmaları I: Özbekistan Cumhuriyeti'nin Türk Keneşi'ne üyeliğine ithafen http://kutuphane.karabuk.edu.tr//yuklenen/dosyalar/1262142020100354.pdf

 

Uluslararası geçmişten günümüze Karabük ve çevresinde dini, ilmi ve kültürel hayat sempozyumu: özet kitapçığı = International symposium on religious, scientific and cultural life in Karabuk and its vicinity from past to present: abstract book https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12610312019121050.pdf

 

Uluslararası geçmişten günümüze Karabük ve çevresinde dini, ilmi ve kültürel hayat sempozyumu: bildiri kitabı http://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12612312019101758.pdf

 

Filoloji ve kültür araştırmaları: Ord. Prof. Aziz Kayumov’a Armağan Kitabı https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126624201925735.pdf

 

Filoloji ve kültür araştırmaları 2 https://kutuphane.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126912020102453.pdf

 

Engineering Science and Technology, an International Journal https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-science-and-technology-an-international-journal

 

Journal of Humanities and Tourism Research http://johut.karabuk.edu.tr/

 

Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/jebm

 

Eurasian Journal of English Language and Literature https://dergipark.org.tr/en/pub/jell

 

Karabük Türkoloji Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud

 

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh

 

Journal of History Culture and Art Research = Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi http://kutaksam.karabuk.edu.tr/

 

UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi http://unikasaglik.karabuk.edu.tr/