Argos 'un Arayüzü Türkçeye Çevirildi

Bilindiği üzere, Üniversiteler için araştırma veri yönetimi planı hazırlamak, açık veri ve araştırma verisi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, eğitimler vermek, özellikle Avrupa ile uyumlu birlikte çalışabilir sistemler oluşturulmasına destek vermek, raporlar hazırlamak ve çeviriler yapmak amacıyla oluşturulan YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından "Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı" (Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook) çevirisi yapıldı.

Veri Yönetim Planı (VYP) oluşturmak, yönetmek, paylaşmak ve karşılık geldikleri araştırma çıktılarına bağlamak için otomatik süreçleri destekleyen çevrimiçi bir araç olan Argos 'un ara yüzü "YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu" na bağlı olarak oluşturulan "YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu" tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

Argos, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün proje ortağı olduğu OpenAIRE tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz olarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Argos'un Temel İşlevleri:

  • Veri Yönetim Planları oluşturma
  • Veri Yönetim Planları yazarken işbirliği yapma
  • Uyarlama
  • Veri Yönetim Planları yayınlama
  • Veri kümesi açıklamalarında sağlanan bilgileri doğrulama olup https://argos.openaire.eu/login internet adresinden ulaşılabilmektedir.