Faydalı Linkler

Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi

Arastirmax, bireysel (bilim insanları, araştırıcılar, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler, çalışanlar, devlet adamları, vatandaşlar, öğrenciler) ve kurumsal (bilgi uzmanları ve/veya bilgi belge yöneticileri olarak çalışan kütüphaneciler, arşivciler, enformasyon ve/veya dokümantasyon uzmanları) düzeyde bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçimde sınıflandırılmış olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platformlarından biridir.

ASOS Sosyal Bilimler İndeksi

Sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli” dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Indexte taranmak isteyen dergilerin ASOS Index'e Başvur linkinde sıralanan "süreli yayın kriterlerine" uygun yayınlanıyor olması gerekmektedir.

Başbakanlık Devlet Arşivleri

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesindeki arşiv katalogları üzerinde araştırma yapabilmenize olanak sağlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Katalogları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kütüphanelerin kataloglarını tarama imkanı sağlar.

İstanbul Üniversitesi E-Dergi Sistemi

Teknolojinin hızla ilerlemekte olduğu günümüzde bilginin üretimi ve paylaşımı konusunda da hızlı adımlar atılmaktadır. İstanbul Üniversitesi olarak bu hızlı gelişmelere ayak uydurmaktayız. Üniversitemiz, geçmişten günümüze yayınlanmış ve yayınlanmakta olan akademik dergilerini açık erişimli Elektronik Dergi Sistemi ile tüm araştırmacılarla paylaşmaktadır.Açık erişimli elektronik dergi sistemi ile akademik dergi ve makalelere ulaşılabileceği gibi akademik dergilere makale de gönderilebilmektedir. Sistem üzerinden gönderilen makaleler online olarak hakemler tarafından değerlendirilip dergi editörlerinin de uygun görmesi ile en kısa zamanda yayınlanır. Makale gönderiminden yayınlanmasına kadar geçen tüm süreç online olarak site menülerinden izlenebilmektedir.

Milli Kütüphane Bibliyografyalar

Milli Kütüphanenin hazırlamış olduğu Bibliyografyalara buradan erişebilirsiniz.

Milli Kütüphane Kataloğu

Milli Kütüphane bünyesinde bulunan kitaplar ve diğer yayınlar için katalog taraması imkanı sağlar.

The European Library

Avrupa ülkelerinin milli kütüphanelerine ait kataloğu tek bir arayüzden arama imkanı sağlar. Avrupa Kütüphanesi tarafından yapılmıştır.

The Adam Health Illustrated Encyclopedia 

Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakknda bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.

Türkiye Kaynakçası

Türkiye hakkında yayınlanmış her konudan ve her dilden yazılı eserin bibliyografik künyelerini uluslararası standartta toplayıp paylaşıma açmak, eser içeriklerinden hareketle hazırlanan e-öğrenme soruları yoluyla öğrenme ortamı oluşturmak; bibliyografik veriler üzerinde bibliyometrik araştırmalar yapılmasını sağlamak ve yorum, değerlendirme/derecelendirme mekanizması aracılığıyla, eserler ve yazarlar hakkında seviyeli tartışmalara zemin oluşturmak istemektedir.

Türkiye Toplu Kataloğu

Farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip Türkiye'deki kütüphanelerin tek bir arayüzden taranabilmesine olanak sağlar.

Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

Ulakbim Süreli Yayınlar Kataloğu

ULAKBİM Süreli Yayınlar Kataloğu ortak arayüzden arama yapabilirsiniz

Yordam Toplu Katalog 

Yordam sistemini kullanan üniversite, kamu ve özel kuruluşları ortak bir arayüzden arama yapabilrsiniz.

YÖK Tez Tarama 

Ortak arayüzden tüm Türkiye'deki tezlerle ilgili arama yapabilirsiniz.