İletişim

Bitlis Eren Üniversitesi M. Fuad Sezgin Kütüphanesi

Rahva Yerleşkesi. Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı. PK: 13000 - BİTLİS

Tel:  0 434 222 00 12

Fax: 0 434 222 91 46

kutuphane@beu.edu.tr